روش های ارسال

روشهای ارسال سفارش

حین ثبت سفارش و در قسمت انتخاب راه ارسال، راه هایی پیش روی شما گذاشته شده که انتخاب هر کدام از آنها، طبق شرایط و انتخاب شما خواهد بود.

۱- ارسال با پیک – فقط در قم:

خریداران ساکن استان قم از این طریق می توانند سفاشات خود را دریافت کنند.

۲-ارسال با باربری:

عمومی تربن روش ارسال برای خریداران ساکن شهرهای مختلف ایران ارسال از طریق باربری می باشد، این نوع ارسال برای کالاهای کوچک و بزرگ و همه شهرهای ایران می باشد.

هزینه ارسال توسط باربری از نمایندگی باربری قم تا نمایندگی در شهر مقصد برحسب حجم، وزن و مسافت متغیر می باشد و به صورت پس کرایه ارسال می شود.