رابط پلاستیکی متصل به فن (ونتوری)

0 امتیاز
موجود در انبار