منبع انبساط پکیج و انواع آن

منبع انبساط تحت فشار پکیج شوفاژ

منبع انبساط پکیج و انواع آن

در این مقاله سعی بر آن داریم تا منبع انبساط پکیج و انواع آن که بر روی پکیجهای شوفاژ مختلف نصب می گردند را به شما معرفی کنیم اما ابتدا با اینکه منبع انبساط پکیج چیست و عملکرد آن چگونه است ، آشنا شوید .

منبع انبساط پکیج چیست؟

در پکیج شوفاژ دیواری و پکیج شوفاژ زمینی و پکیج های موتورخانه ای و در موتورخانه های مرکزی وظیفه ثابت نگه داشتن فشار مدار گرمایش در مقابل افزایش حجم آب مدار گرمایش بر عهده دارد .

به دلیل اینکه آب مدار گرمایش آب ثابتی است با افزایش دمای آب مدار شوفاژ حجم این آب شروع به بالا رفتن می کند که برای کنترل فشار این مقدار آب ثابت در پکیج از منبع انبساط استفاده می گردد .

عملکرد داخلی منبع انبساط

منبع انبساط از دو قسمت تشکیل شده است یک قسمت آب مدار شوفاژ و قسمت دیگر فشار هوا یا N2 که با افزایش دمای آب مدار شوفاژ و افزایش حجم آب ، حجم آب اضافی به هوای داخل منبع انبساط فشار آورده و داخل منبع انبساط می رود و پس از پایین آمدن دما و حجم آب مدار شوفاژ این بار هوای متراکم داخل منبع انبساط به آب داخل منبع انبساط فشار می آورد و آب را به لوله های شوفاژ می فرستد تا فشار آب شوفاژ ثابت بماند .

نحوه تست کردن منبع انبساط

فشار هوای داخل منبع انبساط گرمایش در منبع انبساط پکیج ، زمانی که آب در مدار شوفاژ نباشد بایستی ۱ بار ( ۱BAR) باشد و فشار هوای داخل منبع انبساط آبگرم مصرفی در پکیج های مخزندار ، زمانی که آب در مدار آبگرم مصرفی و منبع ذخیره آبگرم بهداشتی نباشد بایستی حدودا ۳ بار ( ۳BAR) باشد ، بنابراین برای تست سالم بودن منبع انبساط بایستی آب مدار شوفاژ را تخلیه کرد و با فشار سنج میزان هوای منبع انبساط را اندازه گیری نمود .

نکته مهم در مورد منبع انبساط پکیج

منبع انبساط پکیج اگر در زمانی که مدار شوفاژ پر از آب باشد از قسمت والف منبع انبساط به جای هوا آب خارج شود ، سوراخ شده و بایستی تعویض گردد .

در صورت معیوب بودن منبع انبساط ، در زمان استفاده از رادیاتورها با بالا رفتن دمای آب شوفاژ کم کم فشار آب مدار گرمایش نیز بالا رفته و از مرز ۳ بار می گذرد و از شیر اطمینان ۳ بار شوفاژ آب خارج می گردد .

محل نصب منبع انبساط

منبع انبساط گرد پکیج معمولا در پشت پکیج و منابع انبساط کتابی در قسمت جلوی دستگاه و بعد از پمپ در مدار شوفاژ قرار می گیرند .

منبع انبساط گرمایش و منبع انبساط آبگرم بهداشتی یکی از مهمترین قطعات پکیج است که حتما باید سالی یکبار فشار باد نیتروژن در آنرا چک کرد و در صورت نیاز مجددا شارژ و در صورتی که سوراخ باشد باید آنرا تعویض کرد تا به قطعات دیگر پکیج آسیبی نرساند .

انواع منبع تحت فشار پکیج

  1. منبع انبساط گرد
  2. منبع انبساط کتابی
  3. منبع انبساط استوانه ای

mehdi2iran
ارسال دیدگاه