سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

حساب کاربری

حداقل 8 کاراکتر

کد خطای پکیج آریستون مدل GENIA MAXI

کد خطای پکیج آریستون مدل GENIA MAXI

شرح کد خطای پکیج آریستون مدل GENIA MAXI در زیر آمده است.

چراغ ۸۰ :” فعال شدن بخش ایمنی با افزایش بیش از حد دما “

با فعال شدن ترموستات حد واقع در خروجی مبدل اصلی پکیج خاموش میشود.این خطا تنها زمانی محو میشود که دما به مقدار مجاز برگردد و دکمه ” Reset ” فشار داده شود .

چراغ های ۷۰ و ۸۰ : ” فعال شدن بخش ایمنی احتراق:

با خطا در احتراق زمانی اتفاق می افتد که جهت احتراق مشعل تلاش میشود ولی در طی ۷ ثانیه پس از باز شدن شیر گاز شعله تشخیص داده نمیشود.تنها با فشار دادن دکمه RESET خطا محو میشود.

چراغ های ۶۰ و ۸۰ : ” پمپ در آستانه یخ زدگی “

زمانی این خطا ظاهر میشود که دمای اندازه گیری شده توسط سنسور رفت مداراصلی به زیر ۷ درجه پس از آن برق پمپ وصل شده و V3V در موقعیت گرمایشی قرار میگیرد حتی اگرسوییچ پکیج برروی موقعیت O قرارداشته باشد .

چراغ های ۶۰ و ۷۰ : ” برنر در آستانه یخ زدگی “

زمانی این خطا ظاهر میشود که دمای اندازه گیری شده توسط سنسور رفت مداراصلی به زیر ۴ درجه برسد پس از آن برق پمپ وصل شده و V3V در موقعیت گرمایشی قرار میگیرد حتی اگرسوییچ پکیج برروی موقعیت O قرارداشته باشد. مشعل سپس روشن میشود.

زمانی که دمای رفت سیستم گرمایشی به بالاتر از ۱۵ درجه برسد خطا محو میشود.

چراغ های ۶۰ – ۷۰ و ۸۰ : “گردش آب وجود ندارد ” ،

این خطا زمانی ظاهر میشود که اختلاف دمای بین سنسور اصلی رفت و سنسور اصلی برگشت بیش از ۴۰ درجه باشد . خطا با کاهش اختلاف به کمتر از ۳۰ درجه محو میشود.

چراغ ۶۰ : ” خطا در مدار اصلی”

زمانی این خطا ظاهر میشود که دمای سنسوربرگشت مدار اصلی ۱۰ درجه سانتی گراد باشد . بیش از دمای سنسور رفت است .خطا زمانی که دمای برگشت از دمای خروجی پایین تر است محو میشود.

چراغ های ۵۰ و ۸۰ :”باز بودن سنسور آبگرم مصرفی “

خطا زمانی ظاهر میشود که سنسور در حالت “مدار باز” قرار دارد یا مقداری نزدیک به ۲ درجه  دارد.

چراغ های ۵۰ و ۷۰ : “مدارکوتاه شدن سنسور آبگرم مصرفی “

رمانی طاهر میشود که سنسور آب گرم مصرفی مدار کوتاه شده یا برابر مقداری نزدیک به ۱۰۰ درجه برسد.

چراغ های ۵۰ ۷۰ و ۸۰ :”باز بودن سنسور جریان رفت اصلی “

خطا زمانی ظاهر میشود که سنسور مدار کوتاه شده یا برابر مقداری نزدیک به ۲ درجه است.

چراغ های ۵۰ و ۶۰ : “مدارکوتاه بودن سنسور جریان رفت اصلی

خطا زمانی ظاهر میشود که سنسور اب گرم مدار کوتاه شده یا برابر مقداری نزدیک به به ۱۰۰ درجه برسد.

۶۰ و ۸۰ : “باز بودن سنسور برگشت اصلی ” ، چراغ های ۵۰

مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
مقایسه محصول
X