سنسور مستغرق (NTC)

فیلـتر

در حال نمایش 3 نتیجه

سنسور مستغرق (NTC) یا ترميستور NTC
يك مقاومت حساس به درجه حرارت از جنس نيمه هادي مي باشد .
ترميستورها بر ۲نوعند :
مقدار مقاومت اين نوع ترميستوربا افزايش دما افزايش مي يابد . : ( PTC ) ۱ – ترميستور با ضريب حرارتي مثبت
مقدار مقاومت اين نوع ترميستور با كاهش دما كاهش مي يابد . : ( NTC ) ۲ – ترميستور با ريب حرارتي منفي
آزمايش و تست ترميستورها : براي آزمايش و تست ترميستورها بايد آن را از مدار جدا كرده و با اهم متر تست شود و ميزان ۲تا ۱۰ كيلو اهم را نشان دهد

وظیفه سنسور مستغرق (NTC) در پکیج

دمای آب گرم مصرفی را به برد منتقل می کند و باعث خاموش روشن شدن شعله و یا حداکثر و حداقل شدن طول شعله می گردد تا آبگرم مصرفی را به میزان دمای تنظمی آب گرم ، گرم کند
عملکرد داخلی سنسور آبگرم مصرفی از یک مقاومت معکوس تشکیل شده است که در دمای 22 درجه اتاق مقاومت آن 4 کیلو اهم است و با گرم شدن ، مقاومت آن کمتر می گردد

نحوه تست کردن سنسور آبگرم مصرفی

به وسیله اهم متر مقاومت دو سر آن را در دمای 22 درجه اتاق اندازه گیری می کنیم

نکته

همیشه برای تست سنسور آبگرم مصرفی بهتر است از قطعه جایگزین استفاده گردد
در صورت معیوب بودن سنسور آبگرم مصرفی در صورت خراب بودن سنسور آبگرم مصرفی یکی از 4 حالت زیر اتفاق می افتد

– مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی باز شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب گرم مصرفی می دهد

– مدار دو سیم متصل شده به سنسور آب گرم مصرفی بسته شود که پکیج خطای خرابی سنسور آب
گرم مصرفی می دهد

– سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و بالاتری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا نمی
دهد اما با وجود سرد بودن آب مصرفی پکیج همچنان خاموش مانده است و روشن نمی گردد و دمای
تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد

– سنسور آب گرم مصرفی دمای غیر واقعی و پایین تری را به برد اعلام کند در این حالت پکیج خطا
نمی دهد اما با وجود گرم بودن آب مصرفی پکیج همچنان با حداکثر شعله کار می کند و دمای تنظیمی آب گرم مصرفی با دمایی که برد نشان می دهد هم خوانی ندارد

محل نصب سنسور آبگرم مصرفی

در پکیج تک مبدل

در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل اصلی قرار دارد

در پکیج دو مبدل

در مسیر خروج آب گرم مصرفی از پکیج و بعد از مبدل صفحه ای (ثانویه) قرار دارد

نکته

سنسور آبگرم مصرفی دو نوع جداری و غوطه ور در آب دارد

اطلاعات بیشتر ...