آبگرمكن خورشيدی | مكانیزم عمل آبگرمكن خورشيدی

آبگرمكن خورشيدی

آبگرمكن خورشيدی چيست؟

به طور كلي  آبگرمكن های خورشيدی دو دسته اند :

۱ – صفحه ای

۲ – استوانه ای

در سيستم صفحه ای كه قديمي تر است و بازده كمتري دارد بايد اشعه آفتاب عمود بر صفحه بتابد تا بيشترين جذب را داشته باشد .

اما در سيستم لوله اي استوانه هاي موازي در هر فصل و هر ساعتي از روز در هر زاويه اي كه اشعه خورشيد دارد مي توانند اشعه آفتاب را جذب كنند و بنابراين حتي تا دماي جوش قابليت افزايش دما دارند . سيستم صفحه اي كم كم از دور خارج مي شود.

 

مكانيزم عمل آبگرمكن چيست؟

كه تشكيل شده از collector اصلي ترين قسمت آبگرمكن خورشيدي مجموعه لوله هايي است به نام كلكتور يك استوانه شيشه اي كه روي سطح آنرا يك تركيب خاص تيره رنگ پوشانده كه اشعه آفتاب آنرا بشدت داغ میکند. در داخل اين استوانه آب جريان دارد كه گرمای استوانه را جذب كرده و گرم ميشود براي جلوگيری از دست رفتن گرماي استوانه تيره رنگ، آنرا در داخل استوانه شيشه ای بزرگتری قرار داده اند كه شفاف است و بين اين دو استوانه خلا است . خلا عايق كاملي است و اجازه نمي دهد گرماي استوانه داخلي به استوانه خارجي برسد و تلف شود.

آيا در زمستان كه دماي هوا پايين است باز هم آب را گرم مي كند؟

در زمستان با سه مسئله روبرو هستيم:

الف) زاويه مايل تابش خورشيد
ب ) دماي پايين هوا
ج ) روزهاي كوتاه

زاويه قرار گيري تيوبها نسبت به افق طوری است كه در زمستان اشعه مايل خورشيد كاملاً بر آن عمود مي شود و بنابراين حتي بهتر از تابستان در واحد زمان اشعه خورشيد را جذب ميكند.

اين آبگرمكن به دليل سيستم عايق بندي قوی مشكلي با دمای پايين هوا ندارد با وجود و كيوم يا خلا بين دو جداره تيوبها و لايه ضخيم پلي اورتان جداره تانكها تقريباً هيچ گرمايي از سيستم خارج نمي شود.

اشعه زمستان با اشعه تابستان فرقي نمي كند ،اما بد ليل كوتاهي طول روز ها و ابر بيشتر دماي حداكثری آب نسبت به تابستان پايين تر و حدود ۷۰ تا ۷۵ درجه خواهد بود.

در هواي ابري چطور؟

در هوای ابري باز هم كلكتور ها اشعه پراكنده در فضاي روز را جذب مي كنند و طبق آمار هوا شناسي تعداد روزهايي كاملا ابري در سال در حدود ۱۳ درصد است كه با توجه به قابليت حفظ دماي آبگرمكن بعلت عايق بندی پيشرفته آن هرگز آب اين آبگرمكن سرد نميشود حتي شبهای زمستان .

آيا گرماي آب از ساير قسمت ها هدر نمي رود؟

قسمتهاي ديگر آبگرمكن مخزن هاي ذخيره است كه با عايقبندي ضخيم و پيشرفته اي بنام پلي اورتا ن پوشانده شده و تا ۷۲ ساعت آب راحتي در سرماي ۲۰ – داغ نگه مي دارد.

بازده اين آبگرمكن چقدر است؟

گنجايش ۳۰۰ ليتري اين آبگرمكن در پر مصرف ترين حالت براي استحمام و شستشو در تابستان روزانه و براي هفت نفر و در زمستان براي چهار نفر كاملا كافي است.

آيا آبگرمكن خورشيدي مي تواند سيستم گرمايش ساختمان را هم تامين كند؟

بله اما گنجايش هاي بيشتري مورد نياز است كه بسته به مكان و زير بناي ساختمان و سيستم تاسيسات بايد طراحي ، محاسبه و اجراشود.

اين آبگرمكن بايد كجا نصب شود و چه فضايي اشغال مي كند؟ در مكاني آفتابگير معمولا در پشت بام يا در سطح شيرواني و يا در بالكن يا حتي در حياط در جهت جنوب قابل نصب است و مساحتي حدود ۴ متر مربع اشغال مي كند.

استهلاک تعمير و نگهداري اين آبگرمكن به چه صورت است؟

چون قطعات مكانيكي – الكتريكي و الكترونيكي در آن بكار نرفته استهلاك ندارد . براي كارايي هر چه بيشتر بهتر است پس از بارش برف يا جمع شدن غبار روی سطح كلكتور ها تميز شود.

آيا لوله هاي شيشه اي در اثر يخ زدگی نمی تركد؟

هرگز آبگرمكن در مقابل يخ زدگي ضمانت مادام العمردارد.

چگونه آبگرمگن خورشيدي درهزينه ها صرفه جويي مي كند؟

با نصب يك آبگرمكن خورشيدی شش ماه از سال مي توانيد كاملا موتور خانه يا پكيج را خاموش كنيد در شش ماه ديگر هم بين ۵۰ تا ۷۰ درصد صرفه جويي در مصرف گاز خواهيد داشت بگذاريد قبض گاز شما را خورشيد بپردازد ! ضمناً طول عمر سيستم گرمايش شما افزايش ميابد .

چرا تا بحال اين آبگرمكن خورشيدي با اين همه مزايا فراگير نشده است؟

۱. سوبسيد بسيار بالا در قيمت گاز و گازوييل تا اوايل سال ۱۳۹۰
۲. ناشناخته بو دن اين انرژي نزد مردم كه هنوز هم ادامه دارد.
۳. گران بودن انواع خارجي آبگرمكن خورشيدی حتي نمونه هاي چيني كم كيفيت بدليل نرخ ارز و هزينه حمل و نقل بين المللي،نسبت به نمونه ايراني كه در حال حاضر منحصر به اين كارخانه اس ت.
۴. مشترك بودن كنتور گاز در خيلي از مجتمع هاي مسكوني و عدم توافق تمام واحدها براي نصب آن البته كليه ساختمانهاي جديد و همچنين در آينده نزديك تمام ساختمانهاي قديمي تر ملزم به نصب كنتور مجزاي گاز مي شوند

fadakar
ارسال دیدگاه