چگونگی عملکرد کولر آبی

چگونگی عملکرد کولر آبی

اجزای کلی کولر آبی:

الکتریکی

در این مقاله به بررسی انواع کولر ها ، کولر آبی  پرداخته میشود

الکتروموتور دو دور – پمپ آب – جعبه اتصال – خازن راه انداز – خازن اصلاح ضریب قدرت – کابل ۴ رشته – کلید مخصوص

مکانیکی

بدنه – ناودان ها – فن -شناور – کانال های داخلی و خارجی – یاتاقان – پولی کولر آبی – تسمه پروانه – سه راهی آب

عمکلرد کولر آبی

۱ – کولرهای آبی جهت تأمین سرمایش در مناطقی با آب و هوای خشک انتخاب مناسبی است. کولرهای آبی، ع الوه بر تأمین سرمایش، به لطافت هوای داخل منازل نیز کمک می نمایند. از این رو استفاده از کولر های آبی در مناطق شمالی و جنوبی کشور زیاد توصیه نمیشود.
متوسط توان کولرهای آبی درحدود ۶۰۰ وات است، در صورتی که در کولرهای گازی، متوسط توان معادل ۲۴۰۰ وات است.

مصرف برق درکولرهای آبی در مقایسه با کولر گازی حدود ۲۵ / ۰ مصرف کولرهای گازی را شامل می شود .  استفاده از کولر های آبی برای سرمایش ساختمان ها معمول است، زیرا نسبتاً ارزان تر و نسبت به دیگر مدل های دستگاه های تهویه مطبوع )کولرهای گازی و … ( دارای مصرف انرژی کمتری هستند.

کولر آبی

۲ – در واقع کولر آبی یک جعبه فلزی یا پلاستیکی با کناره های باز به منظور عبور هواست. فن سانتریفیوژی که در داخل کولر آبی تعبیه گردیده است توسط موتور الکتریکی و تسمه به چرخش در می آید و موجب حرکت هوا در داخل کولر آبی میگردد.

از طرف دیگر پمپ آب تعبیه شده در محفظه کولر آبی به صورت مداوم به منظور ادامه روند خن کسازی موجب مرطوب کردن پوشال های کولر م یگردد. هوا به وسیله فن از طریق روزنه های موجود در کناره های دستگاه و از میان پوشال های مرطوب عبور م یکند و حرارت هوا موجب تبخیر آب از روی پوشال ها می گردد.سرمای تولید شده با رطوبت موجود در پوشال های کولر و آب داخل حوضچه کولر برخورد می کند و به واسطه کانال ها از طریق یک دریچه در سقف و یا دیوار به فضای اتاق منتقل می گردد.

در واقع کولرهای آبی از طریق تبخیر آب، هوای محیط را خنک می نمایند.

۳ – از طرف دیگر، نگهداری کولر آبی به دلیل وجود فقط دو قطعه مکانیکی در دستگاه ) فن موتور و پمپ آب ( کم هزینه است. بعدها نیز در صورت نیاز به تعمیرات، این قطعات با هزینه اندک توسط مالک به آسانی قابل تعویض و تعمیر است.

طرز کار کولر آبی

آب توسط الکتروپمپ از تشتک به ناودان های در بالای پوشال ها هدایت می شود و سپس بر روی پوشال ها می ریزد و آنها را خیس نگه می دارد.

با کار الکترو فن هوا از روی پوشال های مرطوب عبور م یکند به طرف کانال یا داخل سالن هدایت می شود. عبور هوا از روی پوشال های مرطوب موجب تبخیر آب پوشال ها می شود و آب برای تبخیر شدن، گرمای هوا را جذب م یکند و در نتیجه موجب خنک شدن هوا می شود. هوای خنک با رطوبت حدود ۹۰ درصد وارد سالن می گردد. این کولر در نقاطی که دارای آب و هوای خشک است با بازده خوب کار می کند، اما در نقاط مرطوب و کنار دریا کارایی ندارد.

ظرفیت کولر

کولرهای آبی را در اندازه های مختلف تا ظرفیت ۱۳۰۰۰ می سازند و آنها را بر اساس ظرفیت می شناسند. عبارت کولر ۴۵۰۰ به معنی این است که ظرفیت هوادهی کولر ۴۵۰۰ فوت مکعب در دقیقه است.
نکات مهم در راندمان حرارتی سیستم های تبخیری دمای خشک Tdb  دمایی که دماسنج های معمولی برای ما اندازه گیری می کند. دمای تر Twb : اگر هوای همان فضا را به حالت اشباع برسانیم. یعنی آب تزریق کنیم تا رطوبت ۱۰۰ % شود، دمای هوا پائین می آید.

حال اگر مقداری پنبه را خیس کنیم و محفظه جیوه دماسنج را داخل آن بگذاریم دماسنج در نقطه ای ثابت می شود و تغییر نم یکند که به آن «دمای تر » می گوییم. η% راندمان تبخیری در سیستم های تبخیری است و برحسب درصد بیان می شود:) Ts = دمای خروجی دستگاه ( اگر سیستم تبخیری خوب کار کند و راندمان ۱۰۰ % باشد دمای خشک را به دمای تر می رساند. هرچه دمای خشک به دمای تر نزدیکتر شود راندمان دستگاه بهتر خواهد بود.

مکانیستم راندمان کولر آبی

ماکزیمم راندمان کولر آبی پوشالی ۸۰ % و کولر آبی سلولزی ۸۵ % و در ایرواشرها ۹۰ % است. لازم است دما بین ۲۳ تا ۲۹ درجه سانتی گراد باشد تا آسایش افراد تأمین گردد. دمای بین ۲۹ تا ۳۱ درجه دمای قابل تحمل و دمای بیشتر از ۳۱ درجه دمای غیر قابل تحمل است. همچنین رطوبت نسبی قابل تحمل برای افراد بین ۳۰ تا ۶۰ درصد است. دمای بیش از ۶۰ درصد موجب سلب آسایش و کمتر از ۳۰ درصد موجب سوزش چشم و خشک شدن مخاط بینی می شود.

گرمایش هوا باعث کاهش رطوبت نسبی می شود )هر چه رطوبت بالاتر رود باید دما را کاهش دهیم تا به شرایط آسایش برسیم(. ظرفیت کولر هر وسیله برقی نکات ایمنیِ ویژه ای برای خود دارد که معمولاً در راهنمای دستورالعمل و کاربرد آن درج می شود. لذا توصیه می شود دفترچه راهنمای هر وسیله را به دقت مطالعه نمائید.

نکته
ساخت کولر آبی مکاترونیکی موتورهای دو دور کولر، پروانه یا فن را می چرخانند و هوای محیط را تهویه م یکنند. موتورهای دو دور کولر به دو دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از:

الف- موتور دو دور با خازن دائم کار

دورهای تند و کند این موتور به ترتیب حدود ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ دور در دقیقه است و ۴ دسته سیم پیچ دارد. هر یک از دورهای این موتور یک سیم پیچ اصلی، یک سیم پیچ کمکی و یک خازن دارد. خازن با سیم پیچ کمکی به طور سری قرار می گیرد. در هر دور، سیم پیچ های اصلی، کمکی و خازن مربوط به آن دور همواره در مدار قرار دارند. از این رو به آنها موتورهای با خازن دائم کار می گویند. موتورهای دو دور کولر رطوبت نسبی: نسبت فشار جزئی ) بخار آب موجود در هوا ( تقسیم بر فشار جزئی موجود در حالت اشباع. ظرفیت دستگا هها بر حسب ظرفیت فن اس مگذاری م یشوند و برحسب شرایط اقلیمی خشک و تر بودن ظرفیتشان عوض م یشود. مث الً کولر آبی ۶۰۰۰ یعنی فن قدرت دارد تا ۶۰۰۰ متر مکعب هوا را در یک ساعت منتقل کند.

ب . موتور دو دور با سیم پیچ راه انداز

در موتورهای کولر با سیم پیچ راه انداز سه دسته سیم پیچ وجود دارد که عبارت اند از:

سیم پیچ اصلی برای دور تند با سربندی چهار قطب وسرعت تقریبی ۱۵۰۰ دور در دقیقه؛
سیم پیچ اصلی برای دور کند با سربندی شش قطب و سرعت تقریبی ۱۰۰۰ دور در دقیقه؛
سیم پیچ راه انداز با سربندی چهار قطب.
در این نوع موتورها در شروع حرکت، سیم پیچ راه انداز با سیم پیچ اصلی دور تند به طور موازی قرار می گیرند و هنگامی که دور روتور به حدود ۷۵ درصد نامی آن رسید، سیم پیچ راه انداز از مدار خارج می شود. در این حالت سیم پیچ اصلی دور تند به تنهایی روتور را می چرخاند.

هنگامی که کولر با دور کند راه اندازی می شود، ابتدا سیم پیچ اصلی دور تند و سیم پیچ راه انداز وارد مدار می شوند و پس از رسیدن دور موتور به ۷۵ % دور نامی ، توسط کلیدی که در داخل موتور تعبیه شده است هر دو سیم پیچ از مدار خارج می شود و سیم پیچ اصلی دور کند را وارد مدار می کند و روتور با دور کند می چرخد. موتورهای کولر با سیم پیچ راه انداز به دو دسته تقسیم می شوند که عبارت اند از :
-۱ موتورهای کولر با راه انداز مقاومتی

۲- موتور های کولر با خازن راه انداز

موتور کولر آبی

قدرت الکتروموتورهای کولر به شرح زیر است:
الکتروموتورهای با قدرت ۱ اسب بخار برای کولرهای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰
الکتروموتورهای با قدرت اسب بخار برای کولرهای ۳۵۰۰ و ۴۰۰۰
الکتروموتورهای با قدرت اسب بخار برای کولرهای ۴۵۰۰ و ۵۰۰۰
الکتروموتورهای با قدرت اسب بخار برای کولرهای ۷۰۰۰ )از
خاز نهای راه انداز فقط در این موتورها استفاده می شود و سبب م یگرددکه موتور سریع تر به دور نامی برسد.

خازن کولر آبی

در موتور راه انداز مقاومتی )با فاز شکسته(، مقاومت اهمی سیم پیج را هانداز از مقاومت اهمی سیم پیچ اصلیِ هم قطب آن، که دراین موتور چهار قطب است، بیشتر است. به همین دلیل به آن موتور راه انداز مقاومتی گفته می شود.

پمپ آب کولر

پمپاژ یا تلمبه آب از تشتک آب کولر به سه راهی انشعاب آب، به وسیله پمپ کولر انجام می شود. موتور الکتریکی پمپ آب کولر فقط از نوع یک فاز القایی با قطب چاکدار است، که به آنها موتور قطب چاکدار
گفته می شود. پمپ پهای کولر از نظر ساختمانی به دو دسته کلی زیر تقسیم می شوند:

کولر آبی

 

 

fadakar
ارسال دیدگاه